PORADNIK KREDYTOWY

 
 

Rodzaje ubezpieczeń w kredytach hipotecznych

Kwoty kredytów hipotecznych zdecydowanie przewyższają kwoty kredytów gotówkowych. I choć najważniejszym zabezpieczeniem dla banku, w tym wypadku, jest nieruchomość, na którą zostaje zaciągnięty kredyt, to większość banków wymaga dodatkowych ubezpieczeń, które są zabezpieczeniem na wypadek opóźnień, czy zaniechania spłaty kredytu.

Kalkulator najniższej raty kredytu mieszkaniowego.

Ubezpieczenie pomostowe (przejściowe)

Ubezpieczenie pomostowe to forma zabezpieczenia kredytu od momentu wypłaty przez bank pierwszej raty kredytu do czasu wpisania hipoteki do Księgi Wieczystej. Bank w ten sposób rekompensuje sobie brak zabezpieczenia na nieruchomości. Okres trwania takiego ubezpieczenia wygasa w momencie uprawomocnienia wpisu o hipotece przez Sąd i jest on dłuższy w przypadku rynku pierwotnego, gdyż Księgę Wieczystą można założyć dopiero po zakończeniu inwestycji. Ubezpieczenie pomostowe może być comiesięczną opłatą, może być też podwyższone oprocentowanie kredytu na poczet tego ubezpieczenia. Obowiązuje ono w każdym banku i raczej nie ma możliwości jego uniknięcia.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego obowiązuje przy kredytach, gdzie nabywca nieruchomości nie był w stanie wpłacić choć części wartości tej nieruchomości. Rekomendacja „S” mówi, że banki nie powinny kredytować więcej niż 80% wartości nieruchomości, czyli przynajmniej 20% inwestycji powinno być wniesione przez nabywcę. Jeśli ten warunek nie jest spełniony bank udzieli kredytu, ale tylko z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego.

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości w podstawowym zakresie (ubezpieczenie murów od pożaru i innych zdarzeń losowych) ma na celu zagwarantowanie bankowi, że przez cały okres spłaty kredytu nieruchomość nie straci na wartości z powodu nieoczekiwanego zdarzenia takiego jak pożar czy wybuch gazu. 

Ubezpieczenie od utraty pracy

Ubezpieczenie od utraty pracy – dotyczy osób, które w momencie podpisywania umowy kredytowej były zatrudnione na umowę o pracę. Bank minimalizuje w ten sposób ryzyko zaniechania spłaty kredytu, bo to zobowiązanie przejmuje towarzystwo ubezpieczeniowe. Oczywiście okres spłacania rat przez ubezpieczyciela jest ograniczony i może trwać od 6 do 12 miesięcy. W większości przypadków wykluczeniem w przypadku tego ubezpieczenia jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, czyli przestaje obowiązywać, gdy dobrowolnie zakończyliśmy pracę. Utrata pracy nie może też być z winy ze strony pracownika.

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie – w przypadku kredytów hipotecznych działa ono nieco inaczej niż standardowe ubezpieczenia na życie. Tutaj w momencie śmierci kredytobiorcy rodzina na dostaje odszkodowania, ale ubezpieczyciel spłaca pozostałą część zadłużenia bezpośrednio do banku.

Cesja przelewu wierzytelności

Cesja przelewy wierzytelności z umowy przedwstępnej z deweloperem to zabezpieczenie banku w przypadku kredytu na rynku pierwotnym. Obowiązuje do czasu podpisania ostatecznego Aktu Notarialnego nieruchomości. W przypadku kupna nieruchomości na rynku pierwotnym, nabywca nie jest jeszcze właścicielem nieruchomości, a więc udzielony kredyt nie ma jeszcze zabezpieczenia. Właśnie dlatego wymagana jest cesja, czyli przeniesienie wierzytelności z umowy przedwstępnej na rzecz banku. Jest to trójstronna umowa pomiędzy klientem, deweloperem a bankiem. Zgodnie z nią w przypadku nie dojścia do ostatecznego przekazania własności, deweloper zobowiązuje się do przekazania całości wpłaconej kwoty na wskazane przez bank konto. Cesja wygasa z dniem podpisania Aktu Notarialnego.

Różne ubezpieczenia wpływają na całkowity koszt kredytu i często na miesięczną ratę, Dlatego przy wyborze kredytu hipotecznego trzeba brać pod uwagę ich koszt.

Skorzystaj z naszych kalkulatorów i policz ile możesz zyskać.

« POWRÓT

KONTAKT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez właściciela strony ZmniejszamyRaty.com - wyłącznie do celów doradczych
Pełna treść klauzuli.
Masz pytania? Zadzwoń:
+48 607 97 98 87

Sprawdzony Kredyt

Do góry